Spoznaja samoodrživog naselja - Evolucija svesti

Za ovu ideju, o kojoj se dosta raspravljalo trebalo je vreme da sazri da bi se ozbiljnije krenulo u realizaciju postojećih, ali kombinovanih idejnih rešenja.

Datum: 25 Oktobar 2014

Odabirom početnih parametara počinje se sa izradom studija opravdanosti i izvodljivosti (objedinjene).

Samoodrživost je polazni, i ujedno suštinski važan smer kojim se kreće u pravcu pravilnog razvoja.

Termin se koristi u najširem mogućem spektru planiranja, mora da implicira aktivnosti koje će davati što kreativniji karakter, nasuprot široko zastupljenim aktivnostima proizvodnog karaktera. Neprirodan i nametnuti (neki kažu i podmetnut) sistem vrednosti, koji su uspostavili emotivno i moralno hendikepirani ali kreativno angažovani, održavaju kreativno pasivni, odnosno proizvodno reproduktivni.

Sve što je gore navedeno, upućuje na neophodnu evoluitivnu promenu sistema vrednosti!!! Kako?

Implikativno - kroz promene energetskog sistema iskazane njegovom nezavisnošću. Do ovakve implikacije se stiglo činjenicom da se ( izuzev svetlog primera države Butan) standard bilo koje države, a time i svakog pojedinca, određuje obrnutom proporcijom cene energenta.

Pokušaću ukratko da objasnim: Sistem vrednosti koji je uspostavljen pokazuje da se nalazimo u jako pogrešnom i neodrživom, za taj sistem smo svedoci da je došao u fazu ubrzanog raspadanja.... Skratiću – ako je aktuelni sitem vrednosti na primer novac ( a mnogi će se, ispravno složiti da jeste) onda je sasvim logično da on, što se više koristi, troši ono, što svakako ima veću vrednost od njega samog, a to je vreme! Dakle, dolazimo do paradoksalne situacije da trošmo veću vrednost da bi dobili manju, za koju smo programirani da nam je neophodna!!???!! Jedino čime svaki pojedinac istinski raspolaže je vreme! Sam odlučuje kako će da ga troši. A kako ga troši? Tako što, izmanipulisan potrošačkim programom, zarađuje novac koji mu je neophodan da bi kupio ono što mu nije potrebno! Strašno je koliko je sve pogrešno ali je strašnije nepostojanje svesti o tome. Ovaj skromni doprinos pokušaju budjenja bi trebalo da ima efekat, bar podsvesnog impulsa, koji bi za nekoga mogao biti dovoljan da pokrene duhovnu kreativnost.

Ako počnemo sa hipotetičkim osnivanjem naselja sa ciljem nastanjivanja specifične grupacije stanovništva,onda moramo ustanoviti osnovne uslove koje označavaju neophodan konformitet koji će zadovoljiti tu grupu. Projekti poput samogrejnih objekata su osnov planiranja ovakvog naselja i to ne samo stambenih već i ekonomskih objekata ( slike )Polazići od sebe i sagledavajući sopstveni nivo komfora došao sam do zaključka da se on svodi na: zadovoljenje prostora ( estetskog i funkcionalnog ) sa svim tehničko tehnološkim rešenjima neophodnim za optimalno funkcionisanje stambene jedinice, blizina vode ( reka jezero more, bara...) blizina šume, blizina puta i mogućnost dobijanja pijaće vode ( bunar, izvor, potok...)

Izrada projekta energetskih postrojenja predstavlja studiju za sebe i ne može se uraditi pre usaglašavanja sa ostalim projektima, jer treba da predstavljaju takvu vezu, koja za rezultat mora imati sinergijski efekat. Na taj način se podstiču teme samoodrživosti kao na primer:

koliko je potrebno imati obradive površine koja će zadovoljiti kompletan rashod potreban za njenu produkciju. Kada se izračuna površina zemlje pristupa se planiranju prehrambene proizvodnje.

Ono što se na kraju generiše kao otpad u stvari postaje ulazna sirovina koja će zadovoljiti energetsku efikasnost od koje se i sam sistem vrednost menja i koji u takvoj nezavisnoj sredini postaje primer pravilnog funkcionisanja. Uvođenjem „NTC“ sistema asocijativnog učenja u obavezno školstvo, uz ispunjene pomenute preduslove funkcionisanja naselja, stvoreni su pravi uslovi za evoluitivni napredak generacija koje dolaze. Takav napredak posle samo dve generacije je toliko veliki, da se sa našeg stanovišta uopšte ne može proceniti. Kako bi se napravio program školskog učenja tako bi se i naučni osnov neminovno zančajno proširio i stvorili bi se uslovi za sticanje znanja i spoznaja kakvi su nam sada nepojmljivi.

Autor

fac. Zoran Pobor