Samogrejna ekološka kuća – Solarna zemunica

Koncept "Samogrejne ekološke kuće" akademika Veljka Milkovića predstavlja visokoenergetski efikasan građevinski objekat pasivne solarne arhitekture koji se greje pomoću sunčeve energije okrenut ka jugu sa instaliranom inovativnom solarnom tehnologijom uvećanja toplote i svetla koje ulazi u objekat i zemljanim omotačem oko konstrukcije kuće za maksimalno zadržavanje besplatne sunčeve energije.

Tokom višedecenijskog verifikovnog naučnog praćenja rezultata i efekata korišćena, potvrđeno je da "Samogrejna ekološka kuća" ostvaruje uštede u grejanju do 85%, uštede u hlađenju 100%, uštede u osvetljenju 30% i uštede u građevinskom materijalu od 10-20% te tako predstavlja jedini stambeni objekat kod koga se sa najmanje ulaganja ostvaruju najveće uštede energije.

Vizija

Ekološka naselja i privredni objekti maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu sa prirodom.

Misija

Podizanje svesti o značaju i pogodnostima korišćenja alternativnih izvora energije kroz primer i razvoj ekoloških inovacija i življenja u skladu sa prirodom.

Ciljevi

Praktično upoznavanje javnosti i građana sa jednim od najuspešnijih domaćih primera energetske efikasnosti u zgradarstvu putem izgradnje javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta, otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, u cilju podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije.

Opravdanost projekta

Svest o potrebi štednje energenata i podizanja energetske efikasnosti domova u kojima živimo je još daleko od prihvatljivog nivoa. Da bi se dostigli svetski standardi u ovoj oblasti i racionalno koristili energenti, potrebno je pre svega više raditi na promociji i edukaciji javnosti o održivim rešenjima u energetici, građevinarstvu i arhitekturi i na taj način povećavati svest kod ljudi o alternativnim izvorima energije i prihvatanju ekoloških i energetski efikasnijih načina gradnje.

Koncept samogrejne ekološke kuće kao dokazani visoko energetski efikasan građevinski objekat koji je u potpunosti u skladu sa prirodom i neutralan prema okolini uz maksimalno korišćenje alternativnih izvora energije, svojim primerom upravo nudi održivo rešenje kako na jeftin, ekološki i efikasan način rešavati navedene goruće probleme društva.

Kao najbolji domaći primer energetske efikasnosti u zgradarstvu prethodnih godina privukao je pažnju medija, građana i stručne javnosti te je poraslo je interesovanje i želja da se u neposrednom ličnom kontaktu zainteresovani upoznaju sa svim prednostima i karatkeristikama ovakve ekološke gradnje.

Zbog nemogućnosti da postojeći izgrađeni privatni stambeni objekti ispune misiju i omoguće svim zainteresovanima da se u svakom trenutku i na pristupačnom mestu lično uvere u prednosti i efikasnost samogrejne eko-kuće, javila se potreba da se ovaj koncept približi građanima na nov i moderan način putem izgradnje pokaznog i promotivnog objekta, otvorenog karaktera na lako dostupnom mestu na kojem će se moći u svakom trenutku videti i osetiti prednosti samogrejne eko-kuće.

Zato je upravo potrebna izgradnja pokazne i promotivne samogrejne kuće kao javnog objekta sa atraktivnim sadržajima, na lepoj i lako dostupnoj lokaciji u gradskoj sredini, koji će biti dostupan i otvoren u svakom trenutku i u kome će se građani i stručna javnost moći direktno upoznati i edukovati sa ovakvim načinom gradnje i življenja i kroz pozitivna iskustva boravka u njima uvideti sve prednosti i steći sve neophodne informacije o postignutim rezultatima energetske efikasnosti i primeni solarne energije u arhitekturi.

Upravo je predlog da se ovakav objekat izgradi u gradskim zelenim zonama i parkovima jer se svojom arhitekturom idealno uklapa u zaštićena područja prirode pošto travnati sloj oko kuće ne oduzima zelenu površinu, čak je i povećava, i objekat je praktično nevidljiv sa 3 strane.

S obzirom da u našem društvu tek predstoji značajno ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, realizacijom ovog projekta bi se upravo postigao cilj i na pravi način se pokazalo kako se treba racionalno i obazrivo ophoditi prema energetskim izvorima i u isto vreme brinuti o životnoj sredini.

Tags: EnergetikaGrađevinarstvoEkologija