PREKRETNICA U ENERGETICI

Primena oscilacija u energetici

Oscilatorno kretanje kao energetski najefikasniji način kretanja

Datum: 6 Januar 2015

Da bi uopšte razumeli značaj oscilatornog kretanja za energetsku efikasnost moramo dati osnovne parametre po kojima se definiše ovaj pojam. – energetska efikasnost predstavlja meru koja pokazuje koliko date tehnologije i preduzete mere doprinose smanjenju potrošnje energije.

Problem „uvođenja“ ove mere u energetici čini nedostatak komparativno kompatabilnog, odnosno upoređujuće srodnog tehničkog ili bilo kojeg rešenja, koje će rezultirati sličnim stepenom efikasnosti! Način na koji možemo da predstavimo oscilatorno kretanje kao kretanje kojim se meri radna efikasnost, ili kojim se odredjuje stepen korisnosti, daje nov standard energetskoj efikasnosti, jedinstven i neuporediv!

Ovakvo rešenje rezultira potpunom promenom shvatanja energije.

Pošto energetska efikasnost nije elementarna nauka već multidisciplinarna, koja predstavlja mešavinu više elementarnih nauka kao što su mašinstvo, elektrotehnika, tehnologija, ekonomija, itd, to neminovno dovodi do promena na multidisciplinarnom nivou koje odredjuju energetsku efikasnost.

Pojedinačni slučajevi oscilatornog kretanja, koji se mogu naći u prirodi, (plivanje, letenje, hodanje, trčanje, skakanje, itd) predstavljaju primenu oscilacija na energetski najefikasniji način kretanja, odnosno utroška energije za kretanje. Ovo je od naročitog značaja ako uzmemo u obzir i rad unutrašnjih organa i utrošak energije neophodne za biohemijske procese, svako kretanje organa osim oscilatornog bi bilo neshvatljivo. U biosferi, gotovo sva prirodna kretanja su oscilatorna.

Priroda je savršena i kao takva daje savršena rešenja. Ko smo mi da pretpostavimo bolja rešenja od prirodnih?

fac. Zoran Pobor

Celokupan rad akademika Veljka Milkovića možete pročitati OVDE

Ključne reči: MilkovićEnergetikaOscilacije