Osnovni principi over juniti elektromagnetnih mašina

Udžbenik za razumevanje free energy magnetnih mašina sa naučnim pogledom na svet slobodne energije iz naelektrisanja i magnetnih polja.

Johan Volfgang Gete je rekao da su najveće tajne otvorene tajne. Vi gledate u njih a ne vidite ih. Isti je slučaj sa elektromagnetnim poljem. Poznata je činjenica da se posle isključenja elektromagneta njegova magnetna energija vraća nazad u kolo, obično kao varnica. Ono što nije bilo uočeno je da je magnetna energija izvršila rad privlačenjem gvozdene šipke i nije potrošila sebe. Ovaj rad, minus toplotni gubici u kolu, je slobodna energija ili over juniti energija.

Ovaj knjiga je posvećenja naučnicima, istraživačima i entuzijastima koji su za poslednjih 150 godina težili da poboljšaju svet pomoću razvoja elektromagnetnih mašina i koji nisu ograničili svoje umove sa postojećim zakonima termodinamike, definisanim od strane prethodnih naučnika koji su ih deklarisali kao univerzalne zakone.

Cilj ove knjige je da otključa tajne over junitija i nauči čitaoce šta je over juniti i kako to radi. Čitalac će naučiti osnovne principe za pravljenje novih ultra efikasnih električnih motora i generatora i kako da poboljša postojeće patente koji koriste stalne magnete.

  • Udžbenik opštih uslova za over juniti; asimetrija akcije sile, logika vremenskih i prostornih faktora za over juniti
  • Dokazi da prva dva zakona termodinamike nisu univerzalni
  • Korišćenje elektrostatičkog i magnetnog štita
  • Balansiranje sile kočenja uzrokovane Lencovim pravilom
  • Minimiziranje kočenja korišćenjem uzajamnog privlačenja magneta i gvožđa
  • Korišćenje elektromagneta i induktivnog prenapona
  • Zašto je dobar over juniti generator istovremeno i loš over juniti motor?

Potrebno je primetiti da u ovoj knjizi nema detaljnog dizajna određne mašine (osim detalja u američkim patentima u Dodatku). Cilj ove knjige nije da bude priručnik za proizvođače mašina, već da objasni principe rada na kojima se mašine zasnivaju.

Knjiga je dostupna na srpskom i engleskom jeziku.

Cena: 490 din. (EUR 5,00) na CD-u bez poštarine

→ PORUČITE KNJIGU