O nama

Inovativna tehnička rešenja energetske efikasnosti i superefikasnosti

Istrazivačko-razvojni centar Veljko Milković – MP CENTAR svojim dugogodišnjim postojanjem i radom ostvario je i stvara svetski priznata inovativna rešenja iz oblasti energetike i zaštite životne sredine. Smelost da se MP CENTAR predstavi na ovako upečatljiv način, leži u činjenici da su sva rešenja funkcionalno upotrebljiva i naučno dokazana, laboratorijski merena, objavljivana u naučnim časopisima... što će se na sledećim stranicama sajta objasniti, obrazložiti i dokazati!

U istraživačkom centru su zastupljene sve faze istraživanja od idejne, preko odobrenih patenata do realizovanih inovacija.

Realizovane inovacije podrazumevaju dokazivanje funkcionisanja inovacije praktičnim prikazom rada prototipa i ostali sistemi boljeg iskorištenja prirodnih resursa.

Naš predlog je afirmacija jeftinih i lako primenjivih modela, koji spadaju u oblast energetike i zaštite životne sredine i to:

OBLAST ENERGETIKE - energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

1. ENERGETSKA EFIKASNOST - reflektujući paneli; izolacioni materijali i niskoenergetski objekti.

Reflektujući paneli su nastali kao logičko otkriće jer predstavljaju najjednostavnije i najjeftinije, a ujedno i najefikasnije iskorišćenje solarne energije koje ima dvostruki efekat: toplotni i svetlosni. Pravilno postavljeni na objektima, povećavaju insolizaciju za 2,4 puta (240%) a na idealnim objektima, pravljenim po projektu, dokazana je ušteda energije od 80% za grejanje i 100% za hladjenje. Trenutno na svetskom tržištu ne postoji objekat te kategorije sa tim stepenom energetske efikasnosti.

2. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Primena asinhronog dvostepenog mehaničkog oscilatora kao gravitacione mašine, dokazala je svoju superefikasnost kroz veliki broj naučnih istraživanja, podstaknutih pozitivnim stručnim mišljenjima o mašini, eminentnih naučnih i naučno istraživačkih instituta i pojedinaca. Potrkrepljeni rezultatima istraživanja indijskog instituta u Nagpuru nedvosmisleno su dokazali merenjem, superefikasnost prototipa i te rezultate objavili u azijskom naučnom časopisu.

Za prototip je uzeta jedna od velikog broja primena dvostepenog oscilatora - pumpa za navodnjavanje,bez obzira što je njen rad prikazan u osnovnoj verziji dokazala je energetsku nezavisnost i bez neophodne automatizacije i kalibrisanja. Baš u tom smeru se kreće istraživanje MP Centra čiji će rezultati dati optimalnu automatizaciju rada ovog modela gravitacione mašine.

3. DEMONSTRACIJA RADA ENERGETSKI NEZAVISNE PUMPE ZA NAVODNJAVANJE

Demonstracija rada prototipa pumpe za navodnjavanje pomoću gravitacione mašine predstavljene asinhronim dvostepenim mehaničkim oscilatorom sa potpunom energetskom autonomijom

OBLAST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Minimizacija antropogenog uticaja na životnu sredinu uvođenjem mašina koje za svoj rad koriste energiju iz prirode (gravitaciju, magnetizam, hidrauliku, itd.) ima za posledicu minoran uticaj na životnu sredinu jer se ne vrši eksploatacija konvencionalnih energetskih resursa, tako da ne postoji ni jedna faza* primene koja bi značajno uticala na prirodnu ravnotežu i očuvanje prirodnih procesa areala na kojem se primenjuje ovakav vid eksploatacije. (*komparacija sa upotrebom uglja za dobijanje el. energije)

EKONOMSKA OPRAVDANOST

Osnovni benefit koji instalacija ovakvog jednog postrojenja (kao što je pumpa za navodnjavanje) se ogleda u potpunoj energetskoj nezavisnosti, što samo po sebi predstavlja veliko smanjenje rashoda proizvodnje poljoprivredne kulture, što za posledicu ima smanjenje proizvodne cene proizvoda, a to utiče i na cenu proizvoda koji postaju mnogo pristupačniji, a samim tim lakše se i plasiraju na sva tržišta.

Mora se istaći da se na ovaj način pristupa prvom koraku koji vodi ka realizaciji revolucionarnog modela iskorištenja neiscrpnih prirodnih resursa. Na ovaj način se stvara mogućnost postavljanja novih parametara koji pomeraju određene standarde energetske efikasnosti, ali i novog pristupa izvorima energije u kojem gravitaciona mašina, predstavljena dvostepenim mehaničkim oscilatorom treba da bude prepoznata i uvrštena u akcentovanu petočlanu grupu obnovljivih izvora energije jer je ona, zapravo, i više od toga.

Mudrost onih koji trenutno o tome odlučuju se ogleda kroz podršku ovakvim pronalascima izbegavajući vekovni trend plaćanja svetski afirmisanih inovacija kupljenih od naših naučnika i pronalazača. (Tesla, Božić, Popov, Milanković, Pupin...)

Sastavio predsednik istraživačkog centra

Fac. Zoran Pobor