Donacije i investicije

Inovativna tehnička rešenja energetske efikasnosti i superefikasnosti

Milković Pendulum - Centar za realizaciju izuma je, prema politici saradnje, otvoren za sve inicijative, od komercijalnih predloga do naučne saradnje.

Zajedno ćemo uspeti!

DONACIJE

Milković Pendulum - Centar za realizaciju izuma, kao neprofitna naučna ustanova, je zahvalan svim ljudima i institucijama za podršku i pomoć u vidu donacija koje mogu pomoći završetku naših istraživačkih projekata i ispunjenju svojih misija.

Centar ima specifične potrebe za sofisticiranom opremom, alatima, materijalom, literaturom, fondovima i drugim sredstvima. Ako želite da podržite i pomognete naše aktivnosti i da na taj način doprinesete boljem, bržem i kvalitetnijem postizanju postavljenih ciljeva od vaše lične donacije, dobrodošli ste da se pridružite našem klubu donatora.

Da biste poslali donaciju, kontaktirajte nas putem emaila i mi ćemo vam se obratiti sa poratnim informacijama kako to da učinite.

INVESTICIJE

Milković Pendulum - Centar za realizaciju izuma je otvoren i spreman za saradnju sa svim partnerima dobre volje (privatnih i institucionalnih investitora, kompanije, fondovi, institucije ...) ka daljem razvoju naših tehnologija i njihovoj primeni u svakodnevnom životu.

Tehnologija dvostepenog mehaničkog oscilatora ima veliki potencijal za praktičnu primenu u različitim oblastima: proizvodnja električne energije, mehaničke pumpe za vodu, prećišćavanje vode, desalinizaciju, navodnjavanje velikih površina, pumpe za naftu, pumpe za transport geotermalne toplote ...

Patentom zaštićena tehnologija dvostepenog mehaničkog oscilatora je dostupna za licenciranje, zajednička ulaganja i druge oblike ulaganja i uzajamnih partnerstva. Ukoliko ste zainteresovani za poslovanje i drugi oblik saradnje, kontaktirajte nas.