O NAMA

Milković Pendulum - Istrazivačko-razvojni centar svojim dugogodišnjim postojanjem i radom ostvario je i stvara svetski priznata inovativna rešenja iz oblasti energetike i zaštite životne sredine. Smelost predstavljanja na ovako upečatljiv način leži u činjenici da su sva rešenja funkcionalno upotrebljiva i naučno dokazana, laboratorijski merena, objavljivana u naučnim časopisima.

→ PROČITAJTE VIŠE

PROJEKTI

Milković Pendulum - Istrazivačko-razvojni centar je posvećen istraživanjima i realizaciji izuma, inovacija i tehničko-tehnoloških rešenja zasnovanih pre svega na novim ekološki bezbednim tehnologijama. Naše delovanje je nacionalnog i internacionalnog karaktera, a više o projektima i izumima koje promovišemo možete pročitati u nastavku.

→ PROČITAJTE VIŠE

Media centar

Medijske kuće vole da pišu o svemu što je novo i aktuelno. Milković Pendulum - Istrazivačko-razvojni centar, svoim inovativnom projektima, referencama i aktivnostima, pleni pažnju medija revolucionarnim, praktičnim tehničko-tehnološkim rešenjima. U ovoj sekciji se nalaze zvanična obaveštenja,video i audio zapisi, kao i intervjui koje su štampani i elektronski mediji objavili sa članovima Centra.

→ PROČITAJTE VIŠE

VELJKO MILKOVIĆ OBJAVIO NOV RAD: PREKRETNICA U ENERGETICI

Primena oscilacija u energetici

Oscilatorno kretanje kao energetski najefikasniji način kretanja

Da bi uopšte razumeli značaj oscilatornog kretanja za energetsku efikasnost moramo dati osnovne parametre po kojima se definiše ovaj pojam. – energetska efikasnost predstavlja meru koja pokazuje koliko date tehnologije i preduzete mere doprinose smanjenju potrošnje energije.

Ključne reči: MilkovićEnergetikaOscilacije

→ PROČITAJTE VIŠE

RTV: ŠUME ZA PROIZVODNJU HRANE

Svestranost i multidisciplinarnost akademika Veljka Milkovića neprestano privlače pažnju. Radio televizija Vojvodine je u emisiji ´Zeleni sat´objavila interesantan intervju sa akademikom Milkovićem koji govori o šumama i šumskim plodovima kao neiscrpnim izvorima hrane za ljude i životinje.

Takođe, ovom prilikom predlaže vraćanje projektu "Šume za proizvodnju hrane" i pojašnjava koje potencijalne namirnice čovek potpuno zanemario, a mogu se koristiti u ishrani.

Ključne reči: MilkovićRTV VojvodinaZdravljeHrana

→ POGLEDAJTE PRILOG

GRAD NOVI SAD PODRŽAO KANDIDATURU VELJKA MILKOVIĆA ZA NOBELOVU NAGRADU

Na inicijativu ARS Akademije iz Novog Sada 27. avgusta 2014. godine održano je veče posvećeno pronalazaču Veljku Milkoviću i njegovom istraživačkom radu kojom prilikom je javno predstavljena inicijativa za kandidaturu Veljka Milkovica za Nobelovu nagradu.

Pored grupe intelektualaca, začetnika ove inicijative, podršci predlogu da akademik Veljko Milković bude kandidovan za najviše naučno priznanje na svetu pridružio se i Grad Novi Sad.

Ključne reči: MilkovićGrad Novi SadNobel

→ PROČITAJTE VIŠE

RTS: ZVEZDE I VOJNICI - LAGUMI PETROVARADINSKE TVRĐAVE

Akademik Veljko Milković je takođe poznat i kao najveći poznavalac Petrovaradinske tvrđave, markantnog istorijskog spomenika na obalama Dunava u Novom Sadu. Radio televizija Srbije je u emisiji ˝Mesto koje čuvam˝ ugostila akademika Milkovića i uradila prilog o Petrovaradinskoj tvrđavi.

U emisiji akademik Milković govori o svojim istraživanjima podzemlja Petrovaradinske tvrđave, o svojim otkrićima, ali i o idejnim projektima kojima namerava da doprinese da se bolje iskoriste potencijali koje tvrđava ima, a sve u cilju oživljavanja kulturnog turizma ne samo Novog Sada i Vojvodine, već i čitave Srbije.

Ključne reči: MilkovićPetrovaradinRTS

→ POGLEDAJTE PRILOG

INICIJATIVA ZA DODELU NOBELOVE NAGRADE ZA FIZIKU

Kandidat Veljko Milković

Predlog kandidature za Nobelovu nagradu za fiziku je proistekao iz revolucionarnog modela primene oscilatornog kretanja

Akademik Milković je otkrio osnov za istraživanje centrifugalne sile kod deformisanih kružnih putanja mase. Efekat centrifugalne sile koja se manifestuje izvodjenjem klatna iz ravnotežnog položaja* možemo nazvati MILKOVIĆEV EFEKAT*. Sa druge strane, pomenuti efekat se može porediti sa prirodnim kretanjima nebeskih tela koje po pravilu imaju elipsastu putanju gde se vrši konstantna transformacija momenta impulsa u kinetičku energiju, što je osnovni mehanizam za sveopšte kretanje i povećanje ukupne energije univerzuma.

Ključne reči: MilkovićEfekatNobel

→ PROČITAJTE VIŠE