EKSPANZIJA ISTRAŽIVANJA U INDIJI

Datum: 5 Septembar 2015

DvostepenI mehanički oscilator osvaja svet polako ali sigurno. Izrada replika dvostepenog mehaničkog oscilatora sa klipnom pumpom za vodu je postao svojevrstan globalni fenomen.

Međutim, u porastu su i instraživanja samog dvostepenog mehaničkog oscilatora kako kod entuzijasta, tako i na univerzitetima širom sveta. Pored brojnih istraživača u SAD i EU, posebno su intezivna i masovna studijska istraživanja u Indiji. Do sada je ovjavljeno nekoliko naučno-istraživačkih radova na temu dvostepenog mehaničkog oscilatora na nekoliko indijskih univerziteta, između ostalog i na svetski poznatom Univerzitetu u Nagpuru.

Novi naučni radovi o dvostepenom oscilatoru objavljeni u Indiji

Asian Journal of Science and Technology: Dvostepeni mehanički oscilator kao mehanizam upravljanja klipnom pumpom (Two-stage oscillator mechanism for operating a reciprocating pump) – na engleskom

IJRET: Izrada i analiza pumpe sa klatnom (Fabrication and analisys of the prendulum pump) – na engleskom

IJRMET: Klipna pumpa koja iskorišćava oscilatorno kretanje (Single acting piston pump using oscillating motion) – na engleskom

IJSRD: Izrada uređaja za proizvodnju energije primenom dvostepenog mehaničkog oscilatora (Fabrication of device for Generation of energy using two-stagemechanical oscillators) – na engleskom

IJSTR: Swing Set sistem za navodnjavanje (Swing set irrigation system) – na engleskom

Pored profesorskog kadra studenti takođe biraju istraživanje superefikasnosti dvostepenog mehaničkog oscilatora i ovo je jedan od radova o oscilatoru primenjenom na klipnu pumpu za vodu.

Studentska prezentacija projekta o dvostepenom oscilatoru u Indiji: Structural design and manufacturing using pendulum principle for bucket type water pump

Takođe, dvostepeni mehanički osvilator kao superefikasni mehanizam je našao svoj put i do internacionalnih medija zahvaljujući entuzijastima koji se bave njegovim istraživanjem. U nastavku se može videti TV prilog o replikama dvostepenog mehaničkog oscilatora koji je napravljen u jednoj indijskoj školi.

TV prilog o replikama dvostepenog oscilatora u jednoj indijskoj školi

Pored toga, na youtube-u se pojavljuje sve više snimaka entuzijasta koji prave svoje replike dvostepenog mehaničkog oscilatora sa klipnom pumpom za vodu, a ovo su samo neki od njih koji dolaze iz Indije.

Razne replike pogonskog klatna i dvostepenog oscilatora

Ključne reči: IndijaIstraživanjeOscilator